اتصالات آلیاژ مس نیکل

اتصالات آلیاژ مس نیکل که از ترکیب مس به میزان ۷۹ درصد ، و نیکل ۲۱ درصد بدست می آید و در زمینه فنرهای الکترونیکی و بست فلزی، مقاومت ها، فنرهای الکتریکی و لوله های مبدل گرما و بخار اتصالات آلیاژ مس نیکل کاربرد دارند.

تمام آلیاژهای معرفی شده در قسمت اتصالات آلیاژ مس نیکل ، جز دسته آلیاژهای کارشده قرار دارند. نگاهی هم به آلیاژهای ریخته‌گری داشته باشیم :

آلیاژ ریخته‌گری با درصد زیاد مس، انواع برنج های ریخته‌گری، آلیاژهای ریخته‌گری برنز، که در اتصالات آلیاژ مس نیکل رادیاتور و لامپ کاربرد دارند.

آلیاژهای ریخته‌گری مس و قلع – مس، قلع و سرب – مس، قلع و نیکل که اتصالات آلیاژ مس نیکل در انواع رینگ و پیستون کاربرد دارند.