اتصالات فشار قوی

فروش انواع اتصالات فشارقوی، اتصالاتی هستند که در جاهایی که فشار کار بالایی داشته باشند اعم از سراه، زانو،تبدیل، بوشن، مغزی، ساکولت، تردولت،مهره ماسوره،نیپل،چپغی و … در کلاسهای ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ هزار با برنده های مختلف عرضه می گردد.