مرکز فروش  انواع میلگرد استیل، لوله استیل، اتصالات استیل، میلگرد در آلیاژ های مختلف آلیاژ ۳۰۴ ، آلیاژ ۳۱۶ موجود است.