لوله گالوانیزه سرد

لوله گالوانیزه گرم بهتر است یا گالوانیزه سرد؟

گرم وسرد بودن لوله گالوانیزه به فرآیند تولید آن بستگی دارد . لوله گالوانیزه سرد به دلیل آنکه فرآیند تولید آن در دمای پایین انجام می پذیرد، پیوند میان اتم های فلز روی و اتم های لوله فولادی ضعیف بوده و به این ترتیب طول عمر کمتری نسبت به لوله گالوانیزه گرم دارا است.

به طور کلی لوله گالوانیزه سرد در صورتی که در زیر خاک مورد استفاده قرار بگیرد، طول عمر مفیدی معادل ۳ تا ۴ سال خواهد داشت. در صورتی که از این لوله به عنوان سازه های گلخانه ای استفاده شود، طول عمر مفید لوله گالوانیزه سرد به ۵ سال خواهد رسید. این دسته از لوله های تولید شده در محیط های خشک، قادر هستند تا ۸ سال به فعالیت خود ادامه دهند. حال آنکه لوله گالوانیزه گرم به سبب دمای آبکاری بالا، پیوندهای قوی تری را ایجاد کرده و به این ترتیب، طول عمر بیشتری را خواهد داشت.

طول عمر مفید یک لوله گالوانیزه گرم در زیر خاک مرطوب به ۳۰ سال خواهد رسید. همانطور که گفته شد مهمترین دلیل افزایش طول عمر لوله های گالوانیزه گرم، دمای آبکاری بالای آنها است. اما در صورتی که براقی لوله مد نظر شما باشد، باید گفت لوله گالوانیزه سرد براق تر از لوله گالوانیزه گرم است.

لوله گالوانیزه سرد

  1. لوله گالوانیزه سرد گلخانه ای
  2. لوله گالوانیزه سرد سبک
  3. لوله گالوانیزه سرد سنگین
  4. لوله گالوانیزه سرد برق
  5. لوله گالوانیزه سرد فنس