قیمت شیرآلات گازی آذران

در لیست قیمت فعلی، مجموعه فولاد سنتر انواع متنوعی از لوله‌های گازی آذران را ارائه می‌دهد. از جمله این محصولات می‌توان به قیمت لوله‌های گازی سنگین آذران، قیمت لوله‌های گازی سبک آذران، قیمت لوله‌های گازی اکونومی آذران و همچنین قیمت لوله‌های گازی قفل‌شونده آذران اشاره کرد. این مجموعه به دلیل روابط صنعتی قوی و همکاری مستمر با تولیدکنندگان، قادر به ارائه قیمت‌های رقابتی و منطبق با استانداردهای بازار است. مشتریان می‌توانند با انتخاب محصولات از این مجموعه، از تنوع، کیفیت و قیمت مناسب بهره‌مند شده و نیازهای خود را با اطمینان برطرف سازند.

 

لیست قیمت شیر گازی سنگین آذران AZAR 101

 

عنوان

سایز (INCH)

تعداد در کارتن

قیمت (ریال)

قیمت شیر گازی سنگین ۱/۲ اینچ آذران مدل AZAR 101

۱/۲ ۸۰

۱/۶۶۲/۰۰۰

 قیمت شیر گازی سنگین ۳/۴ اینچ آذران مدل AZAR 101  ۳/۴  ۶۰  ۲/۶۳۵/۰۰۰
 قیمت شیر گازی سنگین ۱ اینچ آذران مدل AZAR 101  ۱  ۴۰  ۳/۹۲۲/۰۰۰
 قیمت شیر گازی سنگین ۱/۴-۱ اینچ آذران مدل AZAR 101  ۱-۱/۴  ۲۰  ۵/۶۴۱/۰۰۰
 قیمت شیر گازی سنگین ۱/۲-۱ اینچ آذران مدل AZAR 101  ۱-۱/۲  ۱۶  ۹/۱۹۹/۰۰۰
 قیمت شیر گازی سنگین ۲ اینچ آذران مدل AZAR 101  ۲  ۸  ۱۳/۳۰۸/۰۰۰
 قیمت شیر گازی سنگین ۱/۲-۲ اینچ آذران مدل AZAR 101  ۲-۱/۲  ۲  ۵۸/۲۱۸/۰۰۰
 قیمت شیر گازی سنگین ۳ اینچ آذران مدل AZAR 101  ۳  ۲  ۷۸/۶۱۹/۰۰۰
 قیمت شیر گازی سنگین ۴ اینچ آذران مدل AZAR 101  ۴  ۱  ۱۷۸/۷۵۳/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی سنگین آذران

شیر گازی سنگین آذران AZAR 101

 

لیست قیمت شیر گازی خروسکی سنگین آذران AZAR 101C

 

عنوان سایز (INCH) تعداد در کارتن قیمت (ریال)
قیمت شیر گازی خروسکی سنگین ۱/۲ اینچ آذران مدل AZAR 101C ۱/۲ ۷۲ ۱/۶۶۲/۰۰۰
قیمت شیر گازی خروسکی سنگین ۳/۴ اینچ آذران مدل AZAR 101C ۳/۴ ۶۰ ۲/۶۳۵/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی خروسکی سنگین آذران

شیر گازی خروسکی سنگین آذران AZAR 101C

 

لیست قیمت شیر گازی ضامن دار سنگین آذران AZAR 101Z

 

عنوان سایز (INCH) تعداد در کارتن قیمت (ریال)
قیمت شیر گازی خروسکی سنگین ۱/۲ اینچ آذران مدل AZAR 101Z ۱/۲ ۸۰ ۱/۷۲۵/۰۰۰
قیمت شیر گازی خروسکی سنگین ۳/۴ اینچ آذران مدل AZAR 101Z ۳/۴ ۶۰ ۲/۶۹۸/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی ضامن دار سنگین آذران

شیر گازی ضامن دار سنگین آذران AZAR 101Z

 

لیست قیمت شیر گازی سبک آذران AZAR 102

 

عنوان

سایز (INCH) تعداد در کارتن

قیمت (ریال)

قیمت شیر گازی سبک ۱/۲ اینچ آذران مدل AZAR 102

۱/۲ ۸۰ ۱/۱۰۶/۰۰۰
قیمت شیر گازی سبک ۳/۴ اینچ آذران مدل AZAR 102 ۳/۴ ۶۰

۱/۷۴۶/۰۰۰

قیمت شیر گازی سبک ۱ اینچ آذران مدل AZAR 102

۱ ۴۰ ۲/۷۴۱/۰۰۰
قیمت شیر گازی سبک ۱/۴-۱ اینچ آذران مدل AZAR 102 ۱-۱/۴ ۱۶

۴/۵۵۴/۰۰۰

قیمت شیر گازی سبک ۱/۲-۱ اینچ آذران مدل AZAR 102

۱-۱/۲ ۱۶ ۶/۴۸۲/۰۰۰
قیمت شیر گازی سبک ۲ اینچ آذران مدل AZAR 102 ۲ ۸

۱۰/۵۱۱/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی سبک آذران

شیر گازی سبک آذران AZAR 102

 

لیست قیمت شیر گازی خروسکی سبک آذران AZAR 102C

 

عنوان

سایز (INCH) تعداد در کارتن

قیمت (ریال)

قیمت شیر گازی خروسکی سبک ۱/۲ اینچ آذران مدل AZAR 102C ۱/۲ ۸۴ ۱/۱۰۶/۰۰۰
قیمت شیر گازی خروسکی سبک ۳/۴ اینچ آذران مدل AZAR 102C ۳/۴ ۶۰ ۱/۷۴۶/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی خروسکی سبک آذران

شیر گازی خروسکی سبک آذران AZAR 102C

 

لیست قیمت شیر گازی ضامن دار سبک آذران AZAR 102Z

 

عنوان

سایز (INCH) تعداد در کارتن

قیمت (ریال)

قیمت شیر گازی ضامن دار سبک ۱/۲ اینچ آذران مدل AZAR 102Z ۱/۲ ۸۰ ۱/۱۶۹/۰۰۰
قیمت شیر گازی ضامن دار سبک ۳/۴ اینچ آذران مدل AZAR 102Z ۳/۴ ۶۰ ۱/۸۰۹/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی ضامن دار سبک آذران

شیر گازی ضامن دار سبک آذران AZAR 102Z

لیست قیمت شیر گازی ساقه بلند آذران AZAR 133

 

عنوان

سایز (INCH) تعداد در کارتن قیمت (ریال)
قیمت شیر گازی ساقه بلند ۱ اینچ آذران مدل AZAR 133 ۱ ۳۶

۴/۲۴۹/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی ساقه بلند آذران

شیر گازی ساقه بلند آذران AZAR 133

 

لیست قیمت شیر گازی اکونومی آذران AZAR 103E

 

عنوان سایز (INCH) تعداد در کارتن قیمت (ریال)
قیمت شیر گازی اکونومی ۱/۲ اینچ آذران مدل AZAR 103E ۱/۲ ۷۲ ۸۸۴/۰۰۰
قیمت شیر گازی اکونومی ۳/۴ اینچ آذران مدل AZAR 103E ۳/۴ ۷۲ ۱/۲۶۶/۰۰۰
قیمت شیر گازی اکونومی ۱ اینچ آذران مدل AZAR 103E ۱ ۴۸ ۲/۰۴۸/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی اکونومی آذران

شیر گازی اکونومی آذران AZAR 103E

 

لیست قیمت شیر گازی قفل شونده اکونومی آذران AZAR 104E

 

عنوان

سایز (INCH) تعداد در کارتن قیمت (ریال)
قیمت شیر گازی قفل شونده اکونومی ۱ اینچ آذران مدل AZAR ۱۰۴E ۱ ۴۰

۲/۴۸۰/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی قفل شونده اکونومی آذران

شیر گازی قفل شونده اکونومی آذران AZAR 104E

 

لیست قیمت شیر گازی قفل شونده آذران AZAR 114

 

عنوان

سایز (INCH) تعداد در کارتن قیمت (ریال)
قیمت شیر گازی قفل شونده ۱ اینچ آذران مدل AZAR ۱۱۴ ۱ ۳۶

۲/۸۹۵/۰۰۰

قیمت شیر گازی قفل شونده ۱/۴-۱ اینچ آذران مدل AZAR ۱۱۴

۱-۱/۴ ۲۰ ۷/۴۷۲/۰۰۰
قیمت شیر گازی قفل شونده ۱/۲-۱ اینچ آذران مدل AZAR ۱۱۴ ۱-۱/۲ ۱۶

۹/۴۹۲/۰۰۰

قیمت شیر گازی قفل شونده ۲ اینچ آذران مدل AZAR ۱۱۴

۲ ۸

۱۶/۳۷۵/۰۰۰

 

لیست قیمت شیر گازی قفل شونده آذران

شیر گازی قفل شونده آذران AZAR 114