مرکز فروش شیرالات ساختمانی صنعتی، پتروشیمی

اعم از شیرگازی، شیر فلکه، شیرآتش نشانی، شیر یکطرفه، شیرصافی، شیر اطمینان،شیر پیسوار و غیره…