لوله مانیسمان ۱۸ اینچ

لوله مانیسمان ۱۸ اینچ استفاده از لوله های فولادی کربن

۱- خط لوله انتقال فشار مایع کم و متوسط

۲- لوله مانیسمان ۱۸ اینچ محفظه

۳- لوله مانیسمان ۱۸ اینچ بویلر

۴- صنعت نفت و گاز

۵- صنعت شیمی

 ۶- صنعت برق