لوله پلی اتیلن سایز ۱۶ قطره ای

لوله پلی اتیلن سایز ۲۰

لوله پلی اتیلن سایز ۲۵

لوله پلی اتیلن سایز ۳۲

لوله پلی اتیلن سایز ۴۰

لوله پلی اتیلن سایز ۵۰

لوله پلی اتیلن سایز ۶۳

لوله پلی اتیلن سایز ۷۵

لوله پلی اتیلن سایز ۹۰

لوله پلی اتیلن سایز ۱۱۰

لوله پلی اتیلن سایز ۱۲۵

لوله پلی اتیلن سایز ۱۴۰

لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰

لوله پلی اتیلن سایز ۱۸۰

لوله پلی اتیلن سایز۲۰۰

لوله پلی اتیلن سایز ۲۲۵

لوله پلی اتیلن سایز ۲۵۰

لوله پلی اتیلن سایز ۲۸۰

لوله پلی اتیلن سایز ۳۱۵

لوله پلی اتیلن سایز ۳۵۵

لوله پلی اتیلن سایز ۴۰۰

لوله پلی اتیلن سایز ۴۵۰

لوله پلی اتیلن سایز ۵۰۰

 

به دلیل نواسانات قیمت بازار جهت قیمت روز لوله های پلی اتیلن با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

—- ۰۹۱۲۹۲۷۳۱۲۴—– ۰۲۱۶۶۱۴۴۵۲۷—–۰۲۱۶۶۱۴۵۲۰۹