به دلیل نواسانات قیمت بازار جهت قیمت روز لوله های پلی اتیلن با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید.

۰۹۱۲۶۵۸۱۴۴۶—— ۰۹۱۲۹۲۷۳۱۲۴—– ۰۲۱۶۶۳۲۷۲۱۲—–۰۲۱۶۶۲۴۷۳۶۸